Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 9. februar 1910

tyk Bog at slæbe

*9/2 10
Tirsdag Aften1

Kjære Hr. Nathansen

Ifald De gaar Deres sædvanlige Gang til Teatret Onsdag henad 11, saa gaa lidt tidligere og bank paa min Dør halvelleve. Jeg vilde gjerne give Dem en tyk Bog2 at slæbe, da det er mig byrdefuldt at sende Dem den med Pakkeposten. Saa skal jeg ledsage Dem til Teatret saa De er der i rette Tid.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Korrespondancekort adresseret til: "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F." Poststemplet: "Kjøbenhavn K 9.2.10; 4-5 F. – Kjøbenhavn F. 1.OMB 9.2.10". tilbage
[2] Bog: der må være tale om bind 18 af Samlede Skrifter, jvf. GBs dagbog 4.2.1910: "Er nu færdig med vol. 18 der kommer om nogle Dage." [notetekst] tilbage