Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 31. oktober 1907

jo G. B. i Huset

Allégade 15, Havehuset, 31.10.07.

Kære Hr. Professor Brandes!

Det var smukt af Dem, altfor smukt at tænke paa mig1. De har gjort mig en stor Glæde, og jeg takker Dem hjærtelig derfor. De ved, at min Hengivenhed for Dem ikke kan blive større end den er. Nu glæder jeg mig til at se det Liv blive oprullet for mine Øjne, hvis Skønhed og Styrke jeg elsker.

Ser vi Dem ikke snart herude? Jeg vilde ikke forstyrre Dem, saalænge jeg vidste, at De var optaget af Arbejde. Nu under De Dem vel et lille Hvil, og De ved, hvor velkommen De er hos os, en Formiddag, Middag eller Aften – helst hele Dagen, ganske som De vil. Blot De sender mig et Par Ord, naar De kommer, for at De ikke skal gaa forgæves.

Vi har det godt her paa Frederiksberg. En Mangel er her – man møder Dem ikke paa Vejen. Jeg husker en Aftenstund inde i 2 Nyhavn, jeg fortalte Valdemar Neiiendam2, at jeg vilde flytte. – "Er De gal, Mand?" – "Jeg holder ikke af den Lejlighed." – "Der findes ingen bedre i hele Kongens København ... De har jo G. B. i Huset!" –

Hjærtelig Hilsen fra os begge

Deres
Henri Nathansen

 
[1] tænke paa mig: GB havde sendt ham sin bog Levned II, der udkom 30.10.1907. tilbage
[2] Valdemar Neiiendam: (1870-1956), maler og tegner. tilbage