Georg Brandes til Henri Nathansen
3. november 1907

Bogen tog 80 Dage

*3/11 071
Mandag2

Kjære Hr. Nathansen

Jeg maatte le højt, da ogsaa De udtaler at De "glædede Dem til at læse". Ti Personer har skrevet det til mig. Man vil ikke udsætte sig for at skulle skrive til mig om det Læste. Og en Forfatter er jo dog mere spændt paa at vide hvad Indtryk hans Bog gjør end paa den formelle Tak for Modtagelsen. De troer mig nu fri. Ak modsat. Alt hvad jeg havde opskudt i de 80 Dage, Skriveriet af Bogen tog, styrter nu over mig, saa jeg ikke kan overkomme Sliddet.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] Korrespondancekort, adresseret til: "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Allégade 15, Havehuset / F." Poststemplet: "Kjøbenhavn 4.11.07; 3-4 E". tilbage
[2] mandag 4.11.1907. tilbage