Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15A. 26. oktober 1907

vi slagter Fedekalven til Deres Ære

Allégade 15 Havehus A 26/10 07

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Nu er vi flyttet og helt i Orden. Her er et helt Hillerød af Fred og Ro. Dejlige Ture om Damhussøen og bag Valby. Blot man engang imellem mødte Dem paa Vejen.

Ser De og Deres Hustru nu ikke snart ind til os? Et Par Ord paa et Kort og vi slagter Fedekalven til Deres Ære. De maa komme her ved Dagens Lys, dels for Udsigtens Skyld og dels for at se paa Kvarteret her omkring. Jeg tror, at ogsaa De vilde være glad ved at bo herude. Her er jo nok en Del Digtere. Men det er mest Professorer og andre Lyrikere 2 og de gaar som Følge deraf i Frederiksberg Have, og dér kan man jo lade være med at komme.

Saa haaber vi paa et snarligt Gensyn. Vi spiser til Middag Kl. 4½.

Mange venlige Hilsner fra min Kone og fra

Deres hengivne
Henri Nathansen