Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Troense. 22. juni 1907

med tre vers om oberst Rist

[Postkort med motiv fra Grønnegade i Troense, Taasinge]
[til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Hillerød

Troense 22-6-07

#

Fortræffelig er den Idé
med Oberst Rist, o gid det ske!
Han har jo Viljeskraft for to,
saa faar vi baade Rist og Ro.

#

Ja, Oberst Rist, ham er det vist,
han er Soldat og Belletrist
og ved, det er ej blot til Lust –
hvorfor fik Rist ej spillet "Rust"?1

#

Sig ham, han skal med Magt og Vold,
han være skal vort Danneskjold –
og vil han ej, saa giv ej Frist,
med steg ham paa hans egen Rist.

H.N.

 
[1] "Rust": muligvis en association til Sparekassen af Henrik Hertz, hvor "Rust" dog ikke forekommer (men nok madam Rust). tilbage