Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
3. november 1914

Kludder med Papiret

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

Klareboderne 3
København, d. 3/11 1914

Kære Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Manuskript og Brev. Det er da dejligt, at det nu synes at gaa bedre med Deres Hustru. Maatte Bedringen vedvare.

Imens har Jacob Hegel maattet lade sig operere. Det var en temmelig ondartet Blindtarm. Men det synes at gaa udmærket.

Jeg giver selvfølgelig straks 2 Manuskriptet til Tryk. Og jeg skal lade give Ordre om en omhyggelig 1ste Korr. i Trykkeriet.

Ja, jeg hører, at der var noget Kludder med Papiret sidst – at det var umuligt at skaffe det samme som den første Bog var trykt paa. Nu skal vi forsøge at faa det rigtige eller ialfald noget ligesaa tykt1. Det er i disse Krigstider ikke altid let at faa akkurat det, man vil have.

Mange Hilsner fra
Deres hengivne Peter Nansen

 
[1] ligesaa tykt: det lykkedes. tilbage