Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 1. november 1914

kan ikke indestå for noget

Snekkersten.
1.11.14.

Kære Nansen!

Tak for Deres venlige Hilsen i Anledning af min Kones svære Sygdom. Der er nu indtrådt en Bedring, men endnu for nogle Dage siden var vi meget bekymrede for hende, og der er stadig Fare for Tilbagefald. Imidlertid har jeg benyttet de sidste gode Dage til at fortsætte mit Skriveri, og jeg sender her det første Afsnit af min Bog. Dersom alt vedblivende går som nu, skal Resten af Manuskriptet være i Deres Hænder om godt 14 Dage, og i Mellemtiden kan jeg, om fornødent, sende Trykkeriet Forstærkning. 2 Men jeg kan altså ikke indestå for noget, og derfor overlader jeg det nu ganske til Dem at bestemme, om der under disse Forhold skal begyndes på Sætningen.

I så Fald beder jeg om, at det må blive erindret, at jeg er vant til at få den første Korrektur læst i Trykkeriet.

Sidste Gang (i Anledning af "Storeholt") klagede jeg forgæves over, at Papiret var så tyndt og sjasket. Kunde det ikke dennegang blive lidt fastere?

En venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.