Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
18. august 1904

gemmer de smaa Romaner til næste Aar

18/8 [1904]

Kære Pontoppidan!

Selvfølgelig har De Ret: Det er for meget paa én Gang at sysle med.

Altsaa gemmer vi til næste Aar de smaa Romaner og de Bind Smaating, De venligst bebuder.

Jeg skal nu strax give Thiele Besked om ikke at plage Dem med Korr. paa "Den gamle Adam" foreløbig. Derfor kan Trykkeriet jo gøre, som [...?], sætte Bogen op, saa Korr. kan ligge parat til Dem, naar det passer Dem.

2 Ang. Hefte-Udgivelse eller samlet Udgivelse af "Lykke-Per" i den reviderede Udgave, skal jeg konferere med Bojesen, saasnart han – i Løbet af en Uge formentlig – tilbagekommer.

Med de venligste Hilsner
Deres hengivne
Peter Nansen.