Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
13. april 1908

Forslag til Deres Overvejelse

Mandag
13 April 1908

Kære Henrik Pontoppidan!

Kunde det passe Dem at se herind imorgen Formiddag Kl. 10½?

Vi har nu et Forslag1 til Deres Overvejelse.

Baade Bojesen og jeg rejser bort i Paasken – jeg bliver maaske borte√ endda en lille Tid efter Paaske. Derfor indkalder jeg Dem med saa kort Frist.

Venligste Hilsner
Deres heng.
Peter Nansen.

 
[1] Forslag: det drejer sig om den kontrakt hvorefter HP senere på året solgte sit forfatterskab til forlaget. tilbage