Józef Mondschein til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skolimow, Warszawa. 28. august 1937

De Dødes Rige endnu aktuelt

Warszawa, – 28.VIII.37

Højtærede Herre,

Jeg fik at vide, at De i disse Dage fejrede Deres 80-nde Fødselsdag. Tillad at ønske Dem i den Anledning et endnu langt Liv fra en af de polske Beundrere af Deres Talent.

Som jeg husker, har De for flere Aar siden udtrykt Deres Beredtvillighed til at give mig Deres Autorisation til Oversættelsen af en af Deres Romaner: "Hamskifte" eller "De Dødes Rige". Jeg synes at denne sidste vilde i Polen være endnu aktuelt. Derfor, maa jeg bede Dem at lade det Gyldendalske Forlag sende mig et Eksemplar? For at kunde fremvise det til Forlæggerne. Gives der ikke foruden den tyske Oversættelse endnu en anden, f.E. fransk eller engelsk? Og maaske er De i Besiddelsen 2 af en russisk Udgave af "De Dødes Rige"?

I Forventningen af Deres venlige Svar1, er jeg

Deres ærbødige
Jozef Mondschein

Til Herr
Henrik Pontoppidan, Forfatter
København

Josef Mondschein, Red.
Min Adr: (Polen)
Skolimow, (ad Warszawa)
Poste restante.
 
[1] Svar: kendes ikke, men De Dødes Rige blev sendt til Mondschein, se brev fra direktør Ingeborg Andersen til HP 14.9.1937. tilbage