Józef Mondschein til Henrik Pontoppidan
Sendt fra ul. Guminska 7, Warszawa. 3. februar 1927

Lykke-Per på polsk

(Polen) Warszawa, 3/II 1927

Herr Henrik Pontoppidan, København

Højtærede Herre,

Hermed tillader jeg mig at spørge Dem, om De vilde være tilbøjelig til at give mig Deres Autorisation for Oversættelsen til polsk af "Lykke Per". Vi har paa polsk Deres "Det forjættede Land"1 og forskelige Fortællinger2, og jeg synes, at ogsaa "Lykke Per" i høj Grad vil interessere det polske Publikum. Jeg har allerede oversat danske Forfattere bl.a Herman Bang "Noveller"3. For den danske Literatur interesserer jeg mig fra min tidligste Ungdom, i Danmark selv har jeg været for et Par Aar siden. Af Fag er jeg Forfatter, i mit Liv har jeg oplevet meget fælles eller lignende som Helten i Deres Roman "Lykke Per".

For at gaa over til den materielle Side, saa vil jeg foreslaa følgende Betingelser. Med Deres Autorisation i Haanden kan jeg forpligte mig at opnaa hos et Forlagsfirma for Bogudgaven af "Lykke Per", 10% af Detailprisen eller en Sum paa en Gang i Højden af omtrent 2000 polsk zloty for den første Udgave. I Fald det vilde lykkes mig, at trykke Oversættelsen som Feuilleton i et Blad – vilde jeg tilbyde Dem 1/3 Del af mit Honorar fra Bladet.

De bedes venligst at tage Hensyn til at Finanssituationen i Polen endnu er meget daarlig og at vore bedste originale Forfattere faar ikke bedre Betingelser. – Jeg forbliver med min største Højagtelse –

Deres
Jozef Mondschein

Adr: Polen, Warszawa
ul. Guminska N 7

[på bagsiden af arket noteret med blyant, formentlig af Gyldendals forlag:]

Forslag: 1) For Bogudgaven
Honoraret udbetales ved Kontraktens Underskrift og med en Sum, der ikke er mindre end 800 – er otte hundrede – danske Kroner for det første Oplag
2) For Romanens Anvendelse som Føljeton 1/3 af Honoraret.

 
[1] Det forjættede Land: polsk oversættelse 1924. Se HPF. tilbage
[2] Fortællinger: Den kongelige Gæst, Lille Rødhætte, Borgmester Hoeck og Hustru, Det store Spøgelse og Højsang oversat til polsk 1922 (efter den tyske oversættelse Der Teufel am Herd); Nattevagt oversat fra dansk til polsk 1924. tilbage
[3] danske Forfattere …: udvalgte noveller af Herman Bang (1913), Nexøs hovedværker – Ditte (1927) og Pelle (1937) – samt mindre ting af Johs.V. Jensen og Otto Rung. (Kilde: Det polske nationalbiblioteks hjemmeside). tilbage