Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Tyringe. 23. december 1915

altid rum för dig

Tyringe 23 Dec. 1915.1

Tack för ditt bref. Jag hade nyss afsändt ett kort till dig när det kom. Jag kan lofva på rak arm att ett rum för dig alltid kommer att finnas, när du anländer. Och hjärtligt välkommen skall du vara. Min hustru och jag få alltså i år vår bästa jullklapp efter helgen! Bara synd, att din fru inte kan komma med. Hälsa henne varmt från oss båda.

Din tillgifne
Ax. L.

 
[1] postkort med motiv: Tyringe Sanatorium från skogssidan. Adresseret til: "Författaren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten / Danmark" og poststemplet "Tyringe 24.12." tilbage