Axel Lundegård til Karl Warburg
Sendt fra Hörby, Skåne. 14. maj 1887

manuskriptet omgående återsändes

Hörby den 14 Maj 1887

Till
Red. af G.H. & S.T.
Göteborg.

Då jag antar, att den folklifsskildring af Henrik Pontoppidan, som jag för cirka 3 veckor sedan insände till Er, icke kommer att användas, får jag anhålla att manuskriptet med omgående återsändes till mig, under ofvanstående adress.

För den skull befogas 20 öre i porto.

Aktningsfullt
Axel Lundegård