Axel Lundegård til Karl Warburg
Sendt fra Hörby, Skåne. 21. april 1887

afyttra till svenska tidningar

Hörby (Skåne) den 21 April 1887.

Till
Red. af Göteborgs Handels & Sjöf. Tidning.

Henrik Pontoppidan har bedt mig söka afyttra1 till svenska tidningar och tidskrifter några af hans folklifsskildringar; och jag tager mig med anledning häraf friheten vända mig till Eder med förfrågan, om Ni för Handelstidningen kunde önska förvärfva medfölgande berättelse2.

Aktningsfullt
Axel Lundegård

 
[1] afyttra: afhænde. tilbage
[2] berättelse: formentlig fortællingen "Anna-Mätta", som blev bragt i Göteborgs Handels- & Sjöfarts-Tidning 16.7.1887, en oversættelse af "Ane-Mette" i Fra Hytterne. tilbage