Dina Lea til Henrik Pontoppidan
13. februar 1933

realismens begynnelse

13 febr. 1933

Kjære herr Pontoppidan!

Tusen takk for hilsenen i dag! tusen takk fordi De tenker på mig.

Jeg undres på hvad De vilde si til en opg. som denne: En litteraturhistorisk og æstetisk sammenstilling av Parnassister og Symbolister (deres litterære forudsætninger og genesis, deres kunstneriske karakter). – Jeg synes den var kjempemessig og holdt på at sprenge mig på den. – Én slik litterær skole (med forudsetninger, genesis o.s.v.) synes mig mere enn nok, – man kan vel ikke undgå 2 at karakterisere de enkelte forfattere – og dette er jo to rekker med samt deres avstamning – en oversigt altså, – tillot ingen fordypelse skjønt titelen lot til at kræve det, – så gikk jeg ..ket underveis. Jeg har idag talt med Rubow, som ikke har set produktet fra i går, – men han sier at jeg er kommet "meget godt" fra de to første, – (særlig Bj. opg. hvor jeg hadde gitt bakgrunn i nationalromantiken) –

Jeg reagerte som Dem overfor nr. 1 – har ingen associationer i forbinnelse med det tall, – måtte for tanken rekonstruere hele århundredets utvikling, resonnerte mig til at det var romantikkens utdøen og realismens begynnelse, det gjaldt. –

Tusen takk igjen, kjære Mester! Deres hengivne

Dina Lea