Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 12. februar 1933

Tossen overfor Ildhjulet


12 Febr. 33.
Holmegårdsvej 2.

Kære Frk. Lea!

I Dag, Søndag, er De igen i Ilden. Jeg følger Dem med mine bedste Ønsker i denne langvarige Prøvetid, og glæder mig til at kunne lykønske Dem til Magisterværdigheden, når den er overstået. Men det bliver jo først en Gang i næste eller næstnæste Måned, altså ved Forårstid. – Den første af de to Opgaver, De 2 hidtil har måttet besvare, synes mig ikke helt let. Jeg vilde i hvert Fald have stået overfor den som Tossen overfor Ildhjulet 1850 ???.

Fremdeles god Fremgang!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.