Sten Konow til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ullevålsveien 58, Oslo. 7. juni 1927

Den eneste der forstod ham

Professor Dr. Sten Konow Kristiania 7-6-27
Ullevålsveien 58

Hr. Henrik Pontoppidan,

Dengang Dr. Gabriel Jahr1 utkom, skrev De et overordentlig elskverdig og anerkjennende brev til min avdøde vennen Hans E. Kinck. De siger at ved den bok er hans dikterpersonlighet først egentlig blitt helt klar for Dem, og spør om De ikke har rett i at han med den har avkastet en ham eller slags forkledning. De siger videre at boken for Dem er som en fanfare, at De ser på Kinck som fremtidens mann i norsk diktning og hilser ham med flaget. Like før han hadde fått dette brev fra Dem, skrev Kinck i et brev til mig om sin stilling i norsk diktning og siger der blant annet, at i Danmark er der en som inntar en lignende kostbar stilling, nemlig Henrik Pontoppidan. De vil vite hvilken pris han satte på Deres dom og jeg vet hvor Deres brev til ham gledet ham. Nu skal der, som De vist vet, utgives et minneskrift, og jeg har lovet å bidra, fordi jeg vet at jeg 2 i hans egne breve kan fremdra meget som kaster lys over ham. Og jeg vilde så gjerne få lov til at avtrykke Deres brev fra dengang. Det inneholder ingen uttalelser om andre, og jeg håber innerlig at De ikke har noget å innvende. Jeg hører til min sorg at De ikke selv kommer til å skrive i minneskriftet. Desto viktigere synes det å være at vort publikum får vite hvad De dengang tænkte om Kinck, da nesten ingen annen forstod ham. Mange år senere skriver han til mig at De dengang var den eneste, og til sin død vedblev han å glede sig over at det netop var Dem som forstod ham.

Deres ærbødige
Sten Konow

 
[1] Dr. Gabriel Jahr: Hans E. Kincks roman fra 1902. Se brev fra Kinck til Pontoppidan 29.10.1902, hvori Kinck meddeler at bogen vil blive tilsendt Pontoppidan fra forlaget. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage