Hans E. Kinck til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gørbitzgade 4, Kristiania. 27. december 1922

holdning rank og sti ret

Kra., Gørbitzgade 41
27.XII.22.

Kære Henrik Pontoppidan,

Jeg vil ikke la aaret rinde ud uden at ha sendt Dem en hilsen og et ønske om godt nytaar for Dem. Jeg ved ikke, hvorledes det staar til med Dem, – om De plages av sygdom som sidst, De skrev til mig – og det er jo gruelig længe siden. Men de par ting1, jeg har sendt dem fra min smie iaar√ skulde være bare en hjærtelig hilsen, og i den laa hver gang ønsket om bedring. Efter hvad De skrev sidst, levned sygdommen Dem jo ingen hvilestund; men det haaber jeg ialfald ikke er saa nu længer. Maatte det nye aar gi Dem helsen fuldt tilbage! Der er ikke saamange literære skikkelser i tiden, hvis holdning var rank og hvis sti var ret. Derfor er det en trøst at vide om Dem, en stolthed ved at ha truffet Dem … noget som et tegn midt i ørkenen at se op til.

Deres hengivne
Hans E. Kinck.

 
[1] de par ting: HEK udgav i 1922 Fra Fonneland til Svabergssveen. Noveller og humoresker og Storhetstid. Om vårt aandsliv og den literære kultur i det trettende aarhundrede. tilbage