Hans E. Kinck til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Madrid. 3. december 1910

hilsen fra Spanien

Madrid 3/12 – 1910.1

Kære Henrik Pontoppidan,

Tillad mig at sende Dem en liden hilsen herfra. Jeg er her paa en kortere tur. Spanien er paa langt nær Italien. Men kanske folket alligevel er mere ved.

Deres
Hans E. Kinck.

 
[1] brevkort adresseret til: "Forf. herr Henrik Pontoppidan / Adr.: Aschehoug's Københavnerkontor / Fiolstrædet 7 / København / Denimarca"; omadresseret til: Halls Allé 13, 4."; poststemplet "Toledo". tilbage