Hans E. Kinck til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bestum, Norge. 18. juni 1910

Stilstanden efter Bjørnson

Kære Henrik Pontoppidan,

Tak for det tilsendte særtryk av artiklen om Bjørnson. Og tak fordi De skrev det. Jeg er jo enig med Dem; og vel saa det.

Folket har nu bestaat et halvt aars tid av skolebarn og lærere; nu synes der at forestaa et nyt avsnit, da de yngre pennens mænd, som i grunden intet nyt har at forebringe i sit fag, skal udnytte stilstanden, til at lage eventyr "paany" (og eventyr = helt). En slik trang til helte à tout prix hos et folk er en slem art av umyndighed. Man føler sig 2 av og til fristet til at begynde at pirke ved uvanen; men man maatte ha position for at gøre det. For det er at røre ved det væsentlige.

Det føler ogsaa de, jeg har talt med om Deres artikel; den er saa god at den ikke bør staa uimodsagt, siger de. Den gør sin gerning, med andre ord.

Atter tak.

Deres hengivne
Hans E. Kinck.

Bestum 18/6 – 1910.