Johannes Jørgensen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 4. februar 1913

Enquête om Kvinden

Nationaltidende
Redaktionen.
 
København, d. 4/2 1913

Højstærede
Hr. Henrik Pontoppidan!

Saafremt mit Ord maatte have nogen Indflydelse hos Dem, vilde jeg gærne anvende det for at bede Dem ikke glemme den Henvendelse, der er sket til Dem herfra Bladet i Forsvarssagen. Erik Skram og Jakob Knudsen er de to andre Forfattere, til hvilke der er sket Henvendelse, og man vilde meget nødig savne Dem. Med 2 Tak fra Redaktionen for Deres Deltagelse i Bladets sidste Enquête1 og en ærbødig Hilsen fra mig selv

Deres
Johannes Jørgensen

 
[1] Enquête: "Vor Enquête om Kvinden", i Nationaltidende 13.1.1913. tilbage