Vor Enquête om Kvinden

VII.

Det skønneste i Verden – og tillige det sjeldneste – er en ung, smuk Kvinde, der endnu ikke selv veed, at hun er smuk. Kvindens utrættelige, utækkelige Behagelyst er hendes værste Skavank. Men den opvejes mangefold af den ligesaa kvindelige Trang til at bortskænke sig selv helt og uden Forbehold til den Mand, hun elsker.

Henrik Pontoppidan.