Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan til Emil Jespersen
Sendt fra Ørum præstegård. 19. maj 1880

jeg er som de andre Pontoppidaner

[Slutningen af et brev på 4 sider]

... Hanne1 begynder at længes meget mere end jeg f. Ex. nogensinde har seet hende længes efter Faster2 og jeg udmaler mig saa tidt hendes Jubel naar du kommer igjen; hun siger tidt: "oh! hvor jeg skal kysse Fader naar han kommer". Hvor er det dog indtagende at see En vise sin Glæde saa uforbeholdent, det har hun vist efter sin Moder3. Det er jeg saa lidt vant til at see, men jeg har faaet Øinene op for hvor yndigt det er, dog bliver jeg aldrig anderledes end de andre Pontoppidaner, man kan ikke saadan kaste hele sin Natur overbord hvor gjerne man end vil. Men tager jeg end stille og roligt imod dig er jeg vis paa at min egen Mand ikke tager Feil i hvad der er indenfor det rolige og at han veed der er ikke noget Hjerte der kan banke ham nærmere imøde.

Jeg har meget at fortælle fra Randersbesøget, men – jeg tør slet ikke sige hvad Klokken er, nu gjemmer jeg en Godmorgen-Plads.

d. 20de

Posten er kommet bag paa mig; men min Skrivelse er vel igrunden ogsaa stor nok.

 
[1] Hanne: Johanne Louise, Emils datter af 1. ægteskab, f. 24.6.1871 i Ubby. tilbage
[2] Faster: Louise Jespersen, der må have passet hus og barn for sin bror Emil, da han blev enkemand. tilbage
[3] Moder: Johanne Justine Laub, der døde under Johannes fødsel. tilbage