Niels Jeppesen til H.P.E. Hansen
Sendt fra Viborg. 22. september 1930

rammende og rigtig

Viborg 22 Sept. 1930

[Til: H.P.E. Hansen]

Hjertelig Tak for Deres Kronik1. Skønt Part i Sagen kan jeg ikke se andet, end at den er rammende og rigtig. […] Placeringen er fuldstændig rigtig: Hjemstavnsskildreren paa Pontoppidans Linje. Hans "Fra Hytterne" er stadig min kæreste Læsning og bedre – i mine Øjne end hans Hovedstadsskildringer. […] Men een Ting maa De love mig, hvis De ikke allerede har gjort det: At sende Pontoppidan Kroniken. Han vil blive meget glad for den. – Samtidig med Deres Brev fik jeg 2 Breve2 fra ham – med hans egen Haand igen. Dog noget pessimistiske. Grunden til Brev nr. 2 var, at han havde glemt at skrive om 500 Ords Konkurrencen i det første. Jeg blev jo slet ikke placeret, da jeg ikke havde givet mig til at skrive Bragesnak. […] Pontoppidan vilde gerne have skrevet til mig om Deres Bog, men kunde ikke overkomme det paa Grund af svigtende Kræfter, men venter mig i Efteraarsferien! […]

[Fra: Niels Jeppesen]

 
[1] Kronikken, i Vejle Amts Avis 20.9.1930, handlede om Jeppesen. tilbage
[2] Breve 20.9.1930 og 21.9.1930. tilbage