Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. september 1930

"Berl. Tid"s Konkurrence


[21.] Septb. 30.1
Holmegaardsvej 2.

Kære Niels Jeppesen!

I det Brev, jeg i Går sendte Dem, glemte jeg at omtale "Berl. Tid"s Konkurrence om de 500 Ord. Jeg véd jo fra Dem selv√, at De tog Del i den; men om Deres Bidrag√ har været blandt de 50 Besvarelser (af c 500) som Dommerkomiteen fik at skønne over, er mig ikke bekendt. Jeg kunde ikke deltage i nogen af Møderne, og det var vist nærmest Prof. Fabricius og Dr. Lis Jacobsen, som gjorde Udfaldet. For Præmieringen har jeg ikke noget Ansvar. Jeg indstillede to andre til 1st og 2d Pris; – de måtte begge√ nøjes med en Tillægspræmie på 100 Kr.

Dette meddeler jeg Dem sub rosa, da vi er bleven enig om at hemmeligholde Stemmegivningen for ikke at få Vrøvl bagefter. Men fra Dem risikerer vi jo ikke den Slags. – Jeg kunde hjertelig have√ ønsket, at de 3000 Kr var faldet i Deres Hat. Men jeg véd, som sagt, ikke en Gang, om Deres Bidrag er kommet mig for Øje.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] datering: dagen efter brevet afsendt 20.9.1930. tilbage