Niels Jeppesen til H.P.E. Hansen
Sendt fra Viborg. 17. september 1928

Reaktionens Mand

Viborg 17 Sept. 1928

[til] H.P.E. Hansen

Tak for Deres Breve […] Det glæder mig, at Anker Larsen tror paa "den evige Ilds" Sejrsgang i Europa.

Jeg har ikke været hinsides Bælterne i Sommer […] I Efteraarsferien skal jeg til Kbhvn at holde et Foredrag og er inviteret over til Pontoppidan.

Jeg er ikke begyndt som Kronikør igen. Jeg skriver hver Uge en Kronik i "Viborg Stiftstidende" og 1 à 2 om Maaneden i "Fyns Venstreblad" – for at faa Raad til at udgive Bøger.

Men jeg har for Resten ikke Lyst til at skrive Bøger […] Vi staar overfor en Kirkekamp, og jeg bliver uden Tvivl hvirvlet ind i den. Forholdene har ført med sig, at det kommer til at gaa mig som min Navnefætter i Pontoppidans sidste Bog1. Mod min Vilje og mit Livssyn kan jeg blive Reaktionens Mand, bitter af al den Gemenhed, der bydes en fra modsat Side. […]

[fra] Niels Jeppesen

 
[1] Bog: Mands Himmerig. tilbage