Pauline Hirschsprung til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Baden Baden. 3. maj 1906

Deres elskværdige Brev

[trykt brevhoved:] Hotel Stephanie
Baden Baden 3die Mai 1906.

Kære Hr Pontoppidan.

(…) føler Trang til at takke Dem for Deres elskværdige Brev og for Lykønskningstelegrammet fra Bozen. Nu er vor Datter & den Smaa1 allerede i nogen Tid i sit Hjem igjen (…) Imorgen forlader Frøken Louise2 os, hun glæder sig til at bo en Ugestid hos sin Broder, senere skal hun sørge for at Egebæksro staar i Orden (…)

Deres stedse hengivne
Pauline Hirschsprung.

[under brevet egenhændig hilsen fra Heinrich Hirschsprung]

 
[1] den Smaa: Eigil H. Brünniche, f. 10.4.1906. tilbage
[2] Frøken Louise: Hirschsprung-forældreparrets husbestyrerinde Louise Michaëlis. tilbage