Henrik Pontoppidan til Pauline Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 4. januar 1904

Tak for Nytårshilsen

4d Jan. 1904. Hillerød.

Hjærtelig Tak, kære Frue, til Dem og Deres Mand for den sommerlige Nytårshilsen. (Det er os en stor Glæde at vide os så velig erindret af Dem trods den store Afstand; men vi har jo før mærket, at på Dem passer ikke Ordet: "Ude af Øje, ude af Sind".

Gennem Deres Søn har vi jo af og til hørt lidt om Dem, og det har glædet os at høre, 2 at både De og Deres Mand også iår befinder Dem vel i Syden. Vi har forresten foreløbig ikke haft nogen slem Vinter herhjemme. Julen var endog dejlig mild og stille, – men vi kan jo endnu have meget af det fæle tilgode.

Modtag de bedste Ønsker for det kommende År, og tusind Tak for al Elskværdighed i det gamle.

Deres ærbødigst hengivne
Antoinette og Henrik Pontoppidan.