Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 12. november 1917

et Skaar i Glæden

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Stormgade 6.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn K., d. 12 Nov 1917

Kære Henrik Pontoppidan

Som De nok kan tænke Dem, har det glædet mig meget, at De har faaet den litterære Nobelpris, selv om det naturligvis er et Skaar i Glæden, at den er blevet delt, og at De, hvad jeg kan sige mig selv, ikke synes om den Makker, man har givet Dem. I de senere Aar har jeg ofte tænkt, om De ikke nok engang vilde faa denne Appelsin i Turbanen, og min Anelse er altsaa blevet opfyldt. Tag nu er hjærtelig Lykønskning fra mig, og undskyld, at jeg kommer nogle Dage post festum. Jeg er noget tung i Vendingen siden jeg er blevet syg1. Ogsaa en hjærtelig Hilsen til Deres Kone, for hvem det jo maa være en stor Opmuntring.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] syg: Erich Henrichsen døde, 52 år gammel, mandag 10.12.1917 på adressen Store Kongensgade 85, 4. sal. Frederiks (Marmorkirkens) sogns kirkebog oplyser endvidere: "Borgerlig Bisættelse 14. December. Ligbrænding." Ved bisættelsen talte Vilh. Andersen og Vald. Vedel. Pontoppidan, der var flyttet til et logi Åboulevard 60, 4. sal, i København, var ikke til stede. Se hans breve til Vilh. Østergaard 11.2.1917 og til Galschiøt 12.12.1917. tilbage