Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
11. december 1917

jeg er husvild

11.12.17.

Kære Vilh. Østergård!

Overalt hører man i denne Tid om husvilde Folk. Jeg er selv en af dem og lever på rejsende Fod. Mit Hus i Snekkersten er bleven solgt til min tidligere Genbo, Murermester Basse1, som vistnok selv vil bo i det. I hvert Fald så' jeg forleden i en Avis, at han vil leje sin nuværende Bolig ud. Umuligt er det dog ikke, at han overlader en solid Lejer "Villa Karina"; men Lejesummen vil i så Fald sikkert blive sat betydeligt op, da han har kostet en 2 Del på Reparationer etc. Jeg gav det sidste År 1000 Kr. Men han købte Villaen for 25000 Kr, så han kan ikke udleje den under 15-1600. Forøvrigt er han en flink og pålidelig Mand, som man vistnok kan indlade sig med uden Risiko.

Jeg er på Vej til Helsingør for at se til gamle Venner dér2. På Lørdag har vor fælles Ven Borchsenius og Frue Sølvbryllup. De har været så elskværdige at indbyde mig; men jeg nåer ikke dertil, er desuden for Tiden ikke rask nok til at deltage i en sådan større Festlighed.

3 Vær nu på det bedste hilset fra

Deres hengivne
H Pontoppidan.

Hr. Murermester Basse har Telefon.

 
[1] Basse: murermester Ejner Basse (f. 1872) boede i 1916 på Snekkersten Stationsvej nr. 19 (Matr. nr. 7av) overfor nr. 12, Villa Karina. tilbage
[2] til Helsingør: det blev ikke til noget. Jf. breve til Galschiøt 12.12. tilbage