Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
24. maj 1915

til Snekkersten

24 Maj 1915
2den Pinsedag.

Kære H.P.

Imorgen, Tirsdag, afrejser jeg fra Kbhvn Kl. 947 og ankommer til Humlebæk Kl. 1058. Derfra befordres jeg pr. Vogn til Nybogaard, og kører senere med samme Befordring til Fredensborg, hvor jeg sammen med Ejeren har skal afgøre nogle Forretninger paa Birkekontoret. Om han saa vil køre mig videre til Snekkersten, ved jeg ikke, og har heller ingen rigtig klar Forestilling om, hvor lang Vejen er; hvis ikke, indretter jeg det saaledes, at jeg tager fra Fredensborg med et Tog, der gaar derfra Kl. 4, og ankommer til Snekkersten Kl. 415.

Er der nu Forhindringer, maa De telefonere til Nybogaard (Kvistgaard 4) inden jeg tager derfra, formentlig ca. Kl. 2.

Men det haaber jeg ikke og glæder mig til at se Dem under denne varme Sommerhimmel. Jeg kan forresten slet ikke nyde den, da jeg har faaet et stærkt Anfald af Muskelgigt1, som ganske har taget Pippet fra mig. Jeg har siddet hjemme begge disse Dage og for dog at bestille lidt, har jeg fabrikeret en Grundlovstale, som jeg har lovet at holde i Almindingen paa Bornholm den 5te Juni. Men hvis jeg bliver ved at have det ligesaa skidt som i disse Dage, kniber jeg vist ud. Jeg bruger Gyttjemassagebade og skal snarest muligt til et Badested i Sverige; det bliver dog først i Begyndelsen af Juli. Undskyld min Klage, men en saadan ensom Helligdag i en uddød By stemmer ikke til Munterhed.

Deres hengivne
E.H.

 
[1] Muskelgigt: myalgi, betegnelse for en gruppe sygdomme, hvis årsag den dag i dag er ukendt. tilbage