Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
12. maj 1915

bryde Stilheden i Huset

12 Maj 1915.

Kære Henrik Pontoppidan

Tak for Deres Brev. Jeg har stadig sagt til mig selv, at selv om Deres Kones Tilstand var i Færd med at bedres, maatte der sikkert iagttages den yderste Forsigtighed, og ethvert Indtryk, ogsaa det indirekte, som foraarsages af en Gæsts Ophold i Huset, holdes borte fra hende. Derfor har jeg med Vilje ikke villet "melde mig", jeg har ikke villet have noget Ansvar for at bryde den Stilhed i Huset, som Rekonvalescent-Perioden forlanger. Men nu efter Deres Brev har De selv overtaget Ansvaret, og saa har jeg ingen Skrupler længer. Og naar jeg nu i en meget nær Fremtid skal aflægge et Forretningsbesøg paa "Nybogaard"1, hvis nye Ejer ogsaa er min Klient, vil jeg 2 enten lade ham køre mig direkte til Villa Karina eller tage med Toget fra Kvistgaard2 til Snekkersten. Det bliver altsaa en Hverdag, at jeg kommer, og formodentlig Kl. 3–4–5. De skal nok faa det at vide iforvejen og saaledes, at De, om fornødent, hvad jeg ikke haaber, kan hejse Stoppesignal.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Nybogaard: større gård mellem Fredensborg og Humlebæk, nu hotel. tilbage
[2] Kvistgaard: station på banen Hillerød-Fredensborg-Snekkersten-Helsingør. tilbage