Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 2. november 1914

Hvor lille en Tid fri for Uro

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Stormgade 6.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn K., d. 2 Nov 1914

Kære Henrik Pontoppidan.

Indlagt sender jeg Dem 125 Kr. Jeg tænker paa: Hvor lille en Tid af Deres Liv, i hvert Fald medens jeg har kendt Dem, har De været fri for Uro. Og nu tilmed i denne saa stormfulde Tid, hvor Sindet burde have nok med den store Storm ude i Verden, – da er det end mere svært, at have en alvorlig Sygdom hjemme hos sig selv. Jeg tænker paa Dem og ønsker, at De snart bliver udfriet af det værste af denne Uro. Hils ogsaa mange Gange min stakkels syge Veninde og klap hendes Haand fra mig.

Deres hengivne
Erik Henrichsen