Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 7. oktober 1914

paa Kammeratskabets Altar

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Stormgade 6.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn K., d. 7 Oktbr 1914

Kære Henrik Pontoppidan.

Jeg hører, at ogsaa De og Deres Kone er indbudt til at fejre Vilh. Andersens Fødselsdag paa Palsgaard1. Jeg ogsaa, og jeg har svaret Ja, skønt jeg unter uns naturligvis ikke er begejstret over dette Project, men jeg har gjort det ene og alene af Hensyn til Vilh. Andersen, der altid har været en udmærket Kammerat overfor mig, hvorfor jeg vilde føle det som et Forræderi, om jeg kneb ud i en Situation som denne. Jeg kan sige mig selv, hvor gærne han vil have os, hvem han betragter som sine Værkfæller og Aandsfrænder, med, og derfor sender jeg Jer dette Memento:

Tag med!

Gør som jeg og paalæg Jer dette Offer, 2 thi som et saadant betragter jeg det unægteligt, paa Kammeratskabets Altar! Skønt det maaske er ubeskedent, vil jeg ogsaa skyde mig selv frem som et Argument. Send mig ikke alene ud paa dette Togt, men lad os staa hverandre bi som Brødre.

Jeg har betinget mig, at maatte rejse hjem straks Dagen derpaa.

Tænk paa, hvor megen god Passiar vi kan faa os paa Rejsen frem og tilbage.

I Hast!

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Palsgaard: her fejredes Vis 50-års fødselsdag 16.10. tilbage