Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
9. juli 1914

den forunderlige Seighed

9 Juli 1914

Kære Henrik Pontoppidan.

Med disse Linier sender jeg Dem Meddelelse om, at min Moder1 idag er død. Hendes Tilstand var i de sidste Dage stadig blevet daarligere, men med den forunderlige Seighed, som der er i saadanne gamle Koner, kunde hun dog maaske have holdt ud en Tid endnu, hvis ikke en Lungebetændelse igaar var stødt dertil. Saa var det forbi med hende, det sidste Døgn var hun bevidstløs.

Venlig Hilsen til hele Familien.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] min Moder: Sophie Galathea Henrichsen, Willemoesgade 11, 2. sal, døde 9.7.1914, 80 år gl. (Frihavns kirkebog). Hun blev begravet 14.7 på Garnisons kirkegård. tilbage