Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
12. januar 1914

Min Hukommelse svækket

Mandag [tilføjet af KB(?): 12/1 141]

Kære H.P.

Jeg er løbet med Limstangen. Lejekontrakten skal stemples til 9 Kr., nemlig med 1 pCt af den aarlige Leje. De vil formodentlig herefter anse mig for en ualmindelig Dosmer, siden jeg ikke engang kan udenad, hvorledes en Lejekontrakt skal stemples. Men hør nu: Der er for nylig vedtaget en ny Stempellov, og det er mig ikke muligt, naar jeg ikke har Loven i Haanden, at huske de nye Regler. Min Hukommelse er, tydeligt for mig selv, i de senere Aar blevet meget svækket. Men det skulde jeg have betænkt i Lørdags og ikke sat mig paa den høje Hest som Sagkyndig, naar jeg ikke havde Loven i Haanden. Saa vilde jeg have undgaaet denne Vandgang.

Tak for sidst Deres heng
E.H.

 
[1] Korrespondancekort adresseret til: "Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan / Villa Karina / Snekkersten". Poststemplet: "Kjøbenhavn 12.1.14; 5-6 E" og på bagsiden: "Snekkersten 12.1.14; 7-9 E". tilbage