Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
30. november 1913

en Flæskesteg i Udsigt

Søndag Aften.1

Kære Ven

Tak for Bogen2, som kom ind ad Døren i Formiddags, men endnu ligger uopskaaren paa Bordet og vinker hemmelighedsfuldt til mig. Jeg har nemlig holdt Arbejdsdag hele Dagen. Jeg havde haft stor Lyst til at besøge Dem idag i Snekkersten, og hvis I havde fløjtet, havde jeg vist ogsaa ladet mig lokke, da jeg er let at lokke fra Blækhus-Slaveriet. Men naar jeg nu betragter mine beskrevne Ark, glæder jeg mig alligevel over, at der ingen Opfordring kom√. (Jeg var ude igaar og skal ud imorgen, uf!) Imidlertid ser jeg nødig, at en Flæskesteg, Deres Kone stillede i Udsigt, undslipper mig, og jeg beder Dem derfor have mig i venlig Erindring ved en passende Lejlighed.

Deres hengivne Ven og Kollega
Erik Henrichsen

med venlig Hilsen til Deres Kone, Else og Steffen.

 
[1] udateret; Skjerbæk daterer brevet til 30.11.1913, jf. Storeholts udgivelsesdato samt Snekkersten, hvortil HP var flyttet i oktober 1913. tilbage
[2] Bogen: Storeholt, der udkom 27.11.1913. tilbage