Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
31. januar 1913

den omtalte "Steg"

31 Jan. [tilføjet af KB(?): 19131]

Kære Ven.

Efterat have lugtet lidt til den Madding, De har sat paa Krogen, og da ingen bedre synes at vise sig i Farvandet, bider jeg paa. Men jeg gaar bestemt ud fra, at den omtalte "Steg" er en Oxefilet.

I uforandret Bevågenhed:

Erik Henrichsen,
Middagsherre.

 
[1] Korrespondancekort adresseret til: "Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan / Gjentoftegade 19 / Gjentofte". Poststemplet "Kjøbenhavn B, 31.1.13; 1-2 E" tilbage