Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. December 1912

Gaas til hele Familien

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Ny Vestergade 15, St.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn K., d. [datorubrik ikke udfyldt1]

Kære Pontoppidan

Min Husjomfru har flere Gange tilbudt mig en Gaas til Middag. Det er jo imidlertid en af de faa Svagheder, der knytter sig til Ungkarle-Tilværelsen – nej, hvorfor i Grunden gøre denne Indrømmelse? – det er derimod en af Mange√lerne ved Gaasen, at den forudsætter en paa Familien grundet Samfundsorden. Derfor henvender jeg mig til Dem og spørger Dem som Familiefader: Kunde De ikke træde til ved denne Lejlighed? Kunde De ikke organisere hele den Dem underlagte Familie (heri indbefattet Hr. Ejnar Thomsen og Steffen) og med i Spidsen for den og med skærpede Tænder 2 indfinde Dem paa Sortedams Dossering 59 Kl. 5-6 en af Dem selv valgt Dag i den allernærmeste Tid, Søndag inclusive. Ellers bliver jeg snydt for Gaasen.

S. u. snarest muligt – man trænger til lidt Opmuntring i disse triste Dage.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] brevet må iflg. indholdet være skrevet efter Elses forlovelse med Einar Thomsen c. 5.11.1912, og før deres bryllup 24.7.1914. HP kom hjem fra Tyskland c. 15.11.1912 og slog sig ned i Gentoftegade 19, Gentofte, hvorfra der var en kort togrejse til Østbanegaarden (og Dosseringen). Brevet er næppe fra efterår 1913, hvor HP boede i Snekkersten og var mindre mobil på grund af sygdom. Mere sandsynlig er en datering til december 1912 – i den normale sæson for gåsesteg. [HLN] tilbage