Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 17. februar 1913

Hannovers Villa i Bagsværd

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Ny Vestergade 15, St.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn K., d. 17 Febr 1913

Kære Henrik Pontoppidan

Jeg havde lige nu i anden Anledning en Samtale med Emil Hannover, og benyttede saa Lejligheden til at sige til ham: Pontoppidan reflekterer for Alvor paa den Plan med at leje Deres Villa i Bagsværd. Hertil svarede han Følgende: Det vilde kun være ham en stor Glæde, om dette Arrangement kunde gaa i Orden. Han maatte forbeholde sig de tre Sommermaaneder til selv at bo dèr. Da han kun betragtede det som en Fordel, at have Huset beboet om Vinteren, vilde han helst tilbyde Dem det gratis, men da han√ godt kunde forstaa, at De ikke havde Lyst til at modtage et saadant Tilbud, vilde han foreslaa en Leje 2 af ikke over 300 Kr. Med Hensyn til at besé Huset, vilde han helst mødes med Dem derude; han skulde imidlertid rejse bort i den følgende Tid, og spurgte derfor, om det ikke kunde vente til de første Dage af Marts; saa var han hjemme og havde god Tid.

Tak for igaar!

Deres hengivne
Erik Henrichsen