Erik Henrichsen til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Mendelpass, Südtirol. 22. august 1909

min videnskabelige Ekspedition

Mendelpass, 22 August 09.
Südtirol.

Kære Fru Pontoppidan

Det er jo min Opgave, overdraget mig af Dem i Rørvig ifjor, at jeg om Sommeren skal gaa paa videnskabelige Opdagelsesrejser efter gode "Sommerkroer". Og jeg mener, at jeg i denne Sommer har beriget vor fælles Videnskab med enkelte Resultater. – Først er der Fjordvang. Jeg ved nok, at Deres Mand mener at have Prioritet paa denne Egn, men det er dog mig, der har draget den videnskabelige Konsekvens af hans Fund og prøvet Stedet igennem fra et Landliggersynspunkt. Min Undersøgelse har givet til Resultat, at denne Villa i høj Grad fortjener vor Videnskabs Opmærksomhed og at vi foreløbig ikke bør publicere noget om den som om Rørvig, men i Stilhed dele Æren og Udbyttet 2 af dette Fund mellem hverandre.

Saa har jeg gjort Springet over Brenner og har opsøgt Egnene her paa Grænsen mellem det tydske og italienske Tirol, Her kun faa Mil fra den italienske Grænse. Fra Bozen er jeg klatret op paa denne kølige Bjærgryg, 4000 F. oppe; den er efter Bædeker "Sprachscheide", og derom har jeg gjort adskillige Erfaringer. Thi naar man kommer ned i de skønne Landsbyer paa den anden Side, er man henvist til det mimiske Sprog, ikke en Sjæl forstaar Tysk. Jeg stod midt i en Gade og truttede i Hænderne som i et Horn for at udtrykke, at jeg vilde vide, hvor Postvognen holdt. Heroppe paa Højden af Mendelstrasse er der kun dyre Hoteller, men unægtelig dejligt beliggende midt mellem Ortlerne og Dolomitterne og dog omgivne af løvrige Skove af Naaletræer, Bøge, Akacier, Hassel. 3 Men i Landsbyerne til begge Sider er der billigere Steder, hvorfor man naar man slog sig sammen, maatte kunne leve herlige Sommerdage med Bjærgkølighed og udenfor det mondæne Rejselivs Vederstyggeligheder. Jeg har ved Hjælp af Postvognen afsøgt forskellige Ortschaften paa den italienske Side, og det skulde være morsomt, om vi engang i Forening kunde plante vor Sommerstandart paa et af disse Steder. I Gossensass, hvor jeg ogsaa har boet nogle Dage, var der derimod et ægte "Sommerfrische"1 af den Slags, som falder udenfor vor Videnskab. Det burde hedde "Judensass" – und so ist alles gesagt. I Bozen, som iøvrigt er et fortryllende Sted, var der 30 Gr. R.; det ligger jo i en Gryde. Aah, om jeg kunde have sendt Dem en Kasse af de Vindruer, hvormed Frugttorvet dernede bugnede, det vilde have været mig 4 en Fornøjelse.

Jeg anser nu min videnskabelige Ekspedition for denne Sommer for endt, og tager derfor imorgen til Riva, som jo ogsaa falder udenfor vor Videnskab. Der bliver jeg nogle Dage, sejler saa over Gardasøen til Peschiera, og derfra vil jeg vove mig videre til Venedig over Verona. Ved at bo paa Lidoen haaber jeg at kunne gennemføre Forsøget.

Jeg har haft godt Vejr under den tirolske Ekspedition paa nær idag, da det regner fra Morgenstunden. I Fjordvang blev det videnskabelige Udbytte derimod meget forringet af det rædsomme Vejr; jeg havde kun 4-5 virkelig gode Arbejdsdage.

Vær nu hilset, hele Familien Pontoppidan, og en smuk Septemberdag dukker jeg op i Rudersdal og giver Dem det Foredrag, (med paafølgende bedre Souper) hvormed en videnskabelig Ekspedition altid ender.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Sommerfrische: byfolks "liggen på landet" om sommeren. tilbage