Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
8. december 1905

Koketteri og Skinsyge

8 Decbr 05

Kære Henrik Pontoppidan

Mange Tak for den nye Bog1, De har foræret mig. Det er en blodig Bog, denne Hverdagshistorie om Koketteri og Skinsyge, og jeg har en vis Angst for den som for alle blodige Bøger. Den er paa sin Vis et endnu alvorligere Memento end Deres Skildringer af Husmandsfolkets Nød; thi hvad der kun er historisk Uret, kan Tiden afhjælpe, men den af Menneskenaturen selvskabte Lidelse er uafhjælpelig. Jeg vil gøre en lille Indvending mod, at De ved at gøre Manden til et saa haardt Moralmenneske ligesom har villet diskulpere2 Menneskenaturen til den ene Side for dens medfødte Morderanlæg. Thi kunde ikke det samme Dobbeltmord være sket, selv naar Mandens Adfærd kun havde været bestemt af Karakter og Natur? Jeg mener: Jo.

Venlig Hilsen til Dem og Deres Familie.

Deres hengivne
Erik Henrichsen.

 
[1] Bog: Borgmester Hoeck og Hustru. tilbage
[2] diskulpere: frikende. tilbage