F. Hendriksen til Henrik Pontoppidan
23. december 1916

Samstemning i bittert Mismod

23/12 16.

Kjære Henrik Pontoppidan

Lige modtaget Deres sidste Bog1, som jeg håber bliver Julelæsning for mig, om jeg ellers kan få Ro dertil, skynder jeg mig at sende mit sidste – meget beskedne – Produkt2, men af tilstrækkelig Interesse for det lovlig urimelige Arbejde det har kostet. Sådan noget bilder en gammel Dilettant sig 2 ind, når Resten af hans Forstand siger ham at det er tåbeligt Arbejde. Imidlertid kommer De let fra at læse det Par Sider, så for så vidt har jeg ikke Samvittighedsnag. Glædelig Jul og mange Tak fordi De har betænkt mig med Deres store Værk. Det er altid godt at mødes i Samstemning med gamle Kjendinger, selv om det er i bittert Mismod.

Deres hengivne
F Hendriksen

 
[1] Bog: Favsingholm, der udkom 20.12.1916. tilbage
[2] Produkt: formentlig F. Hendriksen: Fra Kjøbenhavn i sidste Halvdel af nittende Aarhundrede, 2. Række, 1916. tilbage