F. Hendriksen til Henrik Pontoppidan
30. december 1916

Æresoprejsning for Jytte

19 30/12 16.

Kjære Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Favsingholm. Så fik da denne Deres ældre Dages Bedrift sin Afslutning, og tilmed en god. Det er endda helt rart, at den ligesom blev en Æresoprejsning for stakkels Jytte, som også nok trængte til det. Lad hende hvile i Fred blandt andre Døde. Men hvorledes skal det gå de Efterlevende, os og vore Efterkommere? – Jeg har måske lidt mere af "Troen" end De, men ellers ser vi vel omtrent lige skrækslagne mod den Tid og den bitre Kamp der stunder til – og lige magtesløse. Alligevel – man følge Bysens Skik1 – og siger Godt Nytår og Tak.

Deres hengivne
F Hendriksen

 
[1] Bysens Skik: Bysens, genitiv af Byen (dial.), se ODS; jf. landsens skik. tilbage