F. Hendriksen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stormgade 12. 23. december 1914

De igjen i Vigeur

23/12 1914. Stormgade N. 12

Kjære Henrik Pontoppidan!

Nu da jeg har fået Tid til at læse Deres ny Bind1 sender jeg Dem min bedste Tak fordi De vedblivende lader mig følge denne "Danmarkskrønike". Det gik imidlertid i en sådan Fart at jeg må have den læst igjen snarest. Den virkede overordentlig spændende ved første Læsning og derfor blev jeg ved et Stykke ind i Natten. Den kjøbenhavnske Luft er udmærket og gjennemtrængende, men jeg for min Del vil ikke have noget imod at Folkethinget fik en 2 yderligere Behandling i et kommende Bind. Dog, det forstår sig, det er ikke mig der bestemmer Arbejdets Plan eller åndelige Økonomi. Jeg mener at fornemme at De igjen er i Vigeur, hvilket glæder mig særdeles. Mange Tak for Gaven og god Jul og Nytår ønsker jeg Dem, skjøndt vi næppe har meget godt i Vente af det kommende År, må vi dog vel have Lov at håbe.

Deres hengivne
F Hendriksen

 
[1] Bind: Toldere og Syndere, der udkom 12.12.1914. tilbage