Frederik V. Hegel til Victoria Benedictsson
21. august 1887

ikke paa fuldt tilfredsstillende Maade

21/8 1887

Fru Benedictson

I Besv. af Deres Brev af 18. d. har jeg den Ære at meddele Dem, at jeg paa samme Betingelse som for "Fru Marianne" er villig til at overtage Forlaget af en dansk Udg. af et lille Bind af Deres nye Folkelivs-Skildringer. Om Henr. Pontoppidan er saa kjendt med det Sv. Sprog, at han paa fuldt tilfredsst. Maade skulde kunne oversætte Deres nye Bog paa Dansk, véd jeg ikke: men jeg tvivler om det og tror heller ikke at han vil paatage sig det. Den som her holdes for den bedste og derhos smagfuldeste Oversætter fra Svensk er Redaktør Borchsenius, og vilde det derfor ikke være rettest at henvende sig til ham.