Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
21. august 1886

fornyet Eftersyn

21.8.861

Hjertelig Tak for Deres sidste venlige Brev; hellere havde jeg dog set Dem Selv. Da De ikke er bleven færdig med Bondelivs-Skildr. synes jeg ogsaa at det er rigtigst nu i Sept. at udgive "Mimoser", og efter Deres Ønske sender jeg Dem vedlagt Manuskriptet til denne Fortælling til fornyet Eftersyn. Vil De en af Dagene lade mig faa heraf et til et Par Ark, skal Trykn. strax blive paabegyndt. – Bondeliv-Skildr kan saa maaske udk i Beg. af Nov.

[Fr. V. Hegel]

 
[1] uden navn på adressat eller afsluttende hilsen, men på bagsiden af konceptet Fr. Hegels forrige brev. tilbage