Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
20. januar 1884

beære os med Deres Selskab

[påtegnet:] 75

Henr. Pontoppidan Hjørlunde pr Slangerup
20/ Januar 1884

Om en 10-12 Dage reiser Drachmann med Hustru og Børn til Montreux og agter at blive borte til Efteraaret. I den Anledning have vi indbuden ham med nogle faa fælles Venner til en lille Middag paa Fredag d. 25 Jan. Kl. 5. Vil De gjøre os den Fornøjelse beære os med Deres Selskab ved denne Leilighed, skulde det glæde mine Børn og mig. Jeg kan da mundtlig svare Dem paa Deres venlige Brev, jeg modtog i dette Øjeblik. – Foreløbig vil jeg kun sige Dem, at De, naar De søger det Anckerske Legat√, nødvendig maa tale med de Hr. Ploug og Molbech; thi der plejer jo at være flere Ansøgere thi det personlige Indtryk har jo ikke lidt at betyde, naar der skal vejes, maales og vrages. Molbech ser jeg daglig og skal bearbejde ham efter bedste Evne tale med ham om Sagen.

[Fr. V. Hegel]