Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 23. januar 1884

tak for indbydelse

[påtegnet:] 251
Hjørlunde By
Onsdag [23.1.1884]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Med min hjærteligste Tak har jeg modtaget Deres meget venlige Indbydelse til på Fredag. Det er mig en stor Glæde, at De vil have mig hos Dem ved denne Lejlighed, og jeg håber ikke heller, at noget herudefra skal hindre mig i at komme, skjønt vi rigtignok alle – jeg selv indbefattet – skranter så småt i dette mærkelige Vintervejr. Dog, hvad mig selv angår, skal jeg være meget syg, før jeg giver Afkald på den Fornøjelse atter at være Deres Gjæst.

Idet jeg, Hr. Justitsråd, beder Dem bringe også Deres Familje min bedste Tak og Hilsen, er jeg

Deres
ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan