Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
16. august 1933

Living Authors

16.8.1933

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Udgiveren af en amerikansk Bog "Living Authors", der indeholder korte Karakteristikker af fremstaaende Forfattere Verden over, har henvendt sig til os og bedt om Materiale, der kunde udgøre Grundlaget for en Omtale af deres Liv og Forfatterskab. Paa Basis af de forskellige Udklip, vi i Tidens Løb har samlet herinde, har vi ladet medfølgende1 udarbejde, som vi hermed beder Dem se igennem og gøre Deres Bemærkninger til.

Vi vil være taknemmelige for Tilbagesendelse af Udkastet ved første belejlige Anledning, da vi forstaar paa Bogens Udgiver, at han allerede er temmelig langt fremme med Forarbejdet til Værket.

Ærbødigst
Aleks. Frølund2

 
[1] kendes ikke. tilbage
[2] Frølund: Aleksander Frølund Nielsen (1894-1982), fuldmægtig på Gyldendal, senere boghandelshistoriker, fik 1938 ret til at føre familienavnet Frøland. tilbage